Profil
 
 
Činnosti
 
 
Kvalita
 
 
Personál
 
 
Vybavenie
 
 
Dokumenty
 
 
Realizácie
 
 
Kontakty
 

PREHĽAD REALIZÁCIE ZÁKAZIEK

2011 Zákazník Slovenské elektrárne a.s./ ŠKODA Slovakia a.s.

práce na údržbe, oprave a rekonštrukcii turbín, armatúr a tlakových zariadení v rámci odstávok jadrových elektrární JE Mochovce, JE Jaslovské Bohunice

 
2011 Zákazník BIS Engineering s. r.o. Praha

zmontáž a skúšky potrubia, potrubných častí a technológie v rámci projektu „Turbína - Kuopio 46 MW“ KUOPION Energia (Fínsko)

 
2011 Zákazník BIS Czech s.r.o.

montáž turbín a príslušenstva v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce

 
2010 Zákazník MICo Třebíč s.r.o./IBERDROLA

zdemontáž , montáž a skúšky – výmena kompletných separátorov TG 31 V2 JE Jaslovské Bohunice

 
2009 - 2010 Zákazník ČEPRO a.s./SKANSKA

zváračské práce a oprava a skúšky v rámci generálnych opráv a rekonštrukcií veľkoobjemných zásobných nádrží PHM, rekonštrukcia a montáž potrubia plnenia nádrží

 
2009 - 2010 ČEZ Energoservis Třebíč

Zváračské a zámočnícke práce pri GO 3. a 4. bloku EDU Dukovany

 
2009 Zákazník MICo Třebíč s.r.o./IBERDROLA

demontáž , montáž a skúšky – výmena kompletných separátorov TG 41 V2 JE Jaslovské Bohunice

 
2009 Zákazník MICo Třebíč s.r.o.

demontáž, montáž a skúšky 2ks vrchnej časti separátorov a výmena horných rozvádzacích trubiek, identifikácia a výmena poškodených kaziet separátorov v JE Mochovce

 
2008 ČEZ Energoservis spol. s r.o. Trěbíč

demontážne, montážne a zváračské práce v rámci výmeny chladičov vložených okruhov 1. 2 . bloku JE Mochovce

 
2008 Zákazník MICo Třebíč s.r.o.

demontáž , montáž a skúšky – výmena separátorov V2 JE Jaslovské Bohunice

 
2008 Zákazník 1. SERVIS ENERGO s.r.o., Plzeň

dodávka, montáž a skúšky potrubia, potrubných častí tlakových zariadení v rámci opravy a rekonštrukcie kompletného olejového hospodárstva a chladenia v elektrárni EDĚ – Dětmarovice a EMĚ - Mělník

 
2007 - 2008 Zákazník Slovenské elektrárne a.s. , AEBO Jaslovské Bohunice o.z.

demontážne, montážne, zváračské práce a „šéfmontáž“ - pri výmene modulov kondenzátorov 3. a 4. bloku vrátane demontáže a montáže prívodných potrubí a technológie

 
2007 - 2008 Zákazník KORFIL a.s./SKANSKA CZ a.s./MEKAP s.r.o.

montáž potrubných rozvodov, technológií, aparátov , výmenníkov, ocelových konštrukcií, tlakových nádob a príslušných zariadení v rámci projektu , „Závod na výrobu bioetanolu – PC Destilácia – Hustopeče u Brna.

 
2006 - 2008 Zákazník SKANSKA CZ a.s.

na demontážne, montážne a zváračské práce na rekonštrukcii veľkoobjemných zásobných nádrží pre konečného zákazníka ČEPRO a.s. v prevádzkach Šlapanov, Potěhy a Roudnice nad Labem .

 
2007 Zákazník SIGMA Slovakia s.r.o. Banská Bystrica

demontáž, montáž a skúšky potrubia, potrubných častí a armatúr v rámci výmeny obehového čerpadla DN 300, OČ č.102 v Teplárni II, Bratislava

 
2007 Zákazník BIS Engineering s. r.o. Praha

demontáž a montáž parovodu DN 40 - 400 v Chemopetrol Litvínov

 
2006 - 2007 Zákazník H&D Engineering, spol. s r.o. Praha

demontáž a montáž potrubných rozvodov horúcovodu DN 20 - 800 v rámci akcie „Premiestnenie horúcovodných napájačov v ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav“

 
2006 - 2007 Zákazník F.C.E Fluid Control Europe /Francúzko/

zváranie a skúšky vysokotlakých potrubí (50 MPa) a komponentov
pre petrochemický priemysel

 
2006 Zákazník IN VEST s.r.o. Šaľa

montáž potrubných rozvodov, technológií, aparátov , demontáž , oprava a montáž výmenníkov, ocelových konštrukcií a veľkého množstva tlakových nádob a zariadení v DUSLO Šaľa a.s. - v rámci projektov, RACIONALIZÁCIA VÝROBY DFA A 4-ADFA , INTENZIFIKÁCIA VÝROBY ČPAVKU a RIEŠENIE EXHALÁTOV Z PRÁČIEK PRATT-DANIEL

 
2006 Zákazník SIGMA Slovakia s.r.o. Banská Bystrica

demontáž, montáž a skúšky potrubia, potrubných častí a armatúr v rámci zákazky „Výmena čerpadiel v ústrednej vodárni Slovnaft a.s. Bratislava – potrubie sania a výtlaku DN 800 , DN600.

demontáž, montáž a skúšky potrubia, potrubných častí a armatúr v rámci rekonštrukcie elektronapájacieho sústrojenstva EN3 Tepláreň Žilina a pri výmene napájacieho čerpadla č.9 –TP II – Bratislavská teplárenská

 
2006 Zákazník SLOVALCO a.s. Žiar nad Horonom

dodávka a montáž obslužnej plošiny vagónov

 
2006 Zákazník 1. SERVIS ENERGO s.r.o., Plzeň

dodávka, montáž a skúšky potrubia, potrubných častí tlakových zariadení v rámci opravy a rekonštrukcie kompletného olejového hospodárstva a chladenia v elektrárni EDĚ – Dětmarovice.

 
2006 Zákazník SIGMA Slovakia s.r.o. Banská Bystrica

demontáž, montáž a skúšky potrubia, potrubných častí a armatúr v rámci rekonštrukcie MVE Nová Bystrica a rekonštrukcie elektronapájacieho sústrojenstva EN2 Tepláreň Žilina

 

2005

Zákazník R&M TS Praha s.r.o.

montáž a skúšky vysokotlakého parného potrubia v Mondi a.s., Štětí

 

2004

Zákazník  Slovenské elektrárne, a.s. Vodné elektrárne Trenčín, odštepný závod

dodávka, montáž a skúšky dilatácií  DN 6700 potrubia privádzača TG3 na VE Liptovská Mara.

2004

Zákazník UNIMONTEX  a.s.  Litvínov

montáž a skúšky  kompletného spojovacieho potrubia , potrubných častí, technológií a príslušenstva  na  v rámci dodávky nového turbogenerátora – projekt „Turbogenerátor TG 16  72 MW“ (náhrada  TG14) – Elektráreň Třebovice - DALKIA.
2004

Zákazník  EXMONT a.s. Bratislava

montáž potrubia a príslušenstva  na  stavbe  „Výstavba  HRP  7“  a   na linke  pre výrobu polypropylénu.

 

2003 - 2004

 

 

Zákazník TaurisDanubius, a.s. Dunajská Streda

- modernizácia  MZ TAURIS DANUBIUS  Dunajská Streda
- montáž a skúšky  potrubných rozvodov pary k vykurovacím telesám „SAHARA“
- montáž rozvodov zdravotechniky, montáž potrubných rozvodov ústredného vykurovania, montáž potrubných rozvodov  pre napájanie hov. dobytka a ošípaných, montáž rozvodov pary pre čistenie držiek a iné.

 

2003 -2004

Zákazník  KRONOSPAN

„šéfmontážne práce“   v rámci výstavby závodu  na spracovanie dreva a výroby nábytku v Moskovskej oblasti, v meste  Egorievski, v Ruskej frederácii.

 

2003

 

Zákazník  TaurisDanubius, a.s. Dunajská Streda

Modernizácia  MZ TAURIS DANUBIUS  Dunajská Streda
- montáž vonkajších rozvodov pary , montáž redukčnej stanice pary, montáž vnútorných rozvodov pary pre linku spracovania ošípaných a hov. dobytka,  ako aj montáž rozvodov pary k vzduchotechnickým jednotkám, vrátane skúšok zariadenia za účasti TI. 

 

2003

Zákazník SCP NEUSIEDLER a.s. Ružomberok

Rekonštrukcia parokondenzačného systému na PS 16 – montáž potrubných rozvodov, čerpadiel a technológií  pary a kondenzátu,  oprava , rekonštrukcia a skúšky papierenského stroja

 

2003

Zákazník  IN INVEST a.s. Šaľa

montáž  potrubných rozvodov, technológií, aparátov a rektifikačnejkolóny,vrátane skúšok:  DUSLO Šaľa a.s. - Modernizácia výroby 4 ADFA – 2.etapa 

2003

Zákazník  SLOVNAFT a.s. Bratislava MaO  

montáž   kotla, potrubia a generálna oprava technológie,  vrátane  skúšok ,  prevádzky  „Regenerácia  kyseliny sírovej“

2003

Zákazník IN INVEST a.s. Šaľa 

 montáž  potrubných rozvodov, technológií, aparátov: 
ALKYLAČNÁ Linka IPPD – DUSLO a.s. Šaľa – potrubné rozvody: dusík, chladiaci metanol, dowtherm (T66), para, kondenzát

 

2002

Zákazník  ZSNP a.s. STROJAL 

na  montáž  veľkoobjemového filtra pre SLOVALCO a. s. Žiar nad Hronom .

 

2002

Zákazník  1. Servis Energo Plzeň

na  montáž a skúšky  potrubných rozvodov a revíziu a repasiu  armatúr:
EMĚ  - Mělník  - Rekonštrukcia  olejového hospodárstva generátora

 

2002

Zákazník Slovenské elektrárne, a.s. Vodné elektrárne Trenčín, odštepný závod

montáž a skúšky nasledovných zariadení:
Oprava zosilnenia rýchlo uzáverových tabúl v šachte rýchlo uzáveru  VE Liptovská Mara

 

2002

Zákazník  INVEST spol  a.s. 

montáž a skúšky  potrubných rozvodov a armatúr:
- Nitrozácia DFA oxidmi dusíka – DUSLO a.s. Šaľa – potrubné rozvody kyslík, čpavok plynný, para, kys. dusičná, eluát, dusičnan amónny, bríd. kondenzát..

2002

Zákazník   Slovenské elektrárne  a.s. , AE Mochovce o.z.

dodávka, montáž a skúšky nasledovných zariadení :
S E a.s., o.z. Mochovce , DPS 2.04.01, oprava  tlakovej časti separátorov , výmena horných rozvádzacích trubiek  - II.blok

2002

Zákazník  HM Košice a.s.

montáž a skúšky nasledovných zariadení :
- Modernizácia výroby liehu – Liehovar Leopoldov – montáž potrubných rozvodov

 

2001

Zákazník   INVEST spol. s r.o.

montáž a skúšky nasledovných zariadení :
- Modernizácia výroby 4-ADFA,  I. etapa  DUSLO Šaľa a.s.,  PS 212 06 – Rektifikácia PPD ,  PS 212 09 –Pomocné okruhy – Montáž systémov  chladiaceho metanolu, dusíka, metylibuzilketonu, pary... 

 

2001

Zákazník ŠKODA Praha a.s. OSMO

 montáž a skúšky nasledovných zariadení:
SE a.s., EMO o.z. Mochovce , DPS 1.04.01
oprava a rekonštrukcia tlakovej časti separátorov – výmena poškodených kaziet a  „opláštenie“ nerezovým plechom

2001

Zákazník SK RIA a.s., Trnava

montáž a skúšky nasledovného zariadenia :
- SE a.s., EMO o.z. Mochovce, DPS  1.14.01,02,  BO-EH 01,  dVPt č. 15 – diel 3,4,6,  dVPt č. 15/AP – diel 2,  dVPt č. 7 -  „Úprava potrubných trás a uloženia systémov havarijného chladenia aktívnej zóny reaktora“

 

2000

Zákazník   CAMPENON BERNARD SGE   

- montáž a skúšky rozvodov teplej a studenej úžitkovej vody, recilkulácie , upravenej vody a kanalizácie, montáž a skúšky výmenníkovej stanice, úpravovne vody a prečerpávania  kanalizácie, ako aj požiarneho vodovodu – Hotel FOUR SEASONS Praha.


2000

Zákazník  ŠKODA Praha a.s. 

montáž reaktora a potrubných rozvodov  pre zákazníka FLOUR DANIEL B.V. – Česká   Rafinérská a.s., Kralupy nad Vltavou

 

2000

Zákazník   Rheinhold & Mahla   SI a.s. Praha 

montáž a skúšky 20 000 m  potrubných trás „Parného vykurovania“(Steamtracingworkarea)  technologického zariadenia a potrubia  pre  FLOUR DANIEL B.V. – Česká  rafinérská a.s., Kralupy nad Vltavou

2000

 

Zákazník  ŠKODA Praha  a.s

montáž potrubia a  technológie - Chemické závody Litvínov

 

1999 – 2000

Zákazník  SLOVTEPMONT a.s.

 montáž a skúšky nasledovného zariadenia :
- SE a.s., AEBO o.z. Jaslovské Bohunice
- stavba č.704, REKO V1, TVD, DPS 30.1 – „Vonkajší a vnútorný rozvod vodíka a dusíka vrátane redukčných staníc“

1996 – 2000

Zákazník  ŠKODA Praha a.s. OSMO

montáž a skúšky nasledovných zariadení v SE  a.s., o.z. AE Mochovce :
DPS 1.07.01 – Spojovacie potrubie sekundárnej časti
DPS 2.06.01 – Spojovacie potrubie primárnej časti
DPS 2.17.01,02,03 – Vložené okruhy chladenia HCČ, SOR, HSCHZ

Realizácia veľkého množstva zmien (aj v rámci BO) z ktorých vyberáme :
- Zm.č. 513/P,S,E,M – „Výstuhy plošín BRUA, uloženie tlmičov GERB“
- Zm.č. 485/S,E,M – „Kondenzát zo stanice chladu do ZNK“
- Zm.č. 537/P,S – „Zarážky na potrubia VT – pary a napájania“
- Zm.č. 509/S,E,M – „Úprava potrubí sania NČ“
- Zm.č. 595/S,E,M – „Úprava napájacích hláv PG“
- dVPt č. 17, DPS 2.07.01 –„Provizórne prepojenie HPK I. a II bloku“ 


1998 -1999

Zákazník  ENERGOMONTÁŽE  Liberec

montáž kotla, potrubia a armatúr  strojovne – Tepláreň Liberec